De werkwijze van Rijschool Houtekamer ten tijde van de COVID19-crisis, met het oog op bescherming van de gezondheid van leerlingen, rij-instructeur en overige betrokkenen, en ter voorkoming van verspreiding van het virus. De voorgeschreven richtlijnen van het RIVM dienen hierbij als uitgangspunt

 

Algemeen: verspreiding van het virus1

Het virus verspreidt zich via druppeltjes in de lucht. De druppeltjes komen uit neus, keel en mond. Bij hoesten, kuchen, niezen, spreken, etc. kunnen de druppeltjes vrijkomen waarin het virus zit. Overdracht van het virus van persoon op persoon vindt plaats als iemand aan deze druppeltjes wordt blootgesteld.

De basismaatregelen om verspreiding van druppeltjes te voorkomen zijn:

 • Afstand houden van tenminste 1,5 m tot andere personen.
 • Thuisblijven bij klachten (griep, hoesten, kortademigheid, koorts).

De vrijgekomen druppeltjes met virus kunnen op handen terechtkomen. De handen hebben contact met allerlei voorwerpen en materialen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.). Overdracht van het virus van persoon op persoon vindt plaats als iemand anders ook contact heeft met het besmette materiaal en vervolgens contact heeft met ogen, neus of mond waardoor het virus in het lichaam kan komen. Het virus kan enkele uren tot dagen blijven leven, dus goede hygiëne is van belang.

De basismaatregelen om verspreiding via contact te voorkomen zijn:

 • Verspreiding van druppeltjes met virus voorkomen door in de elleboog te hoesten, kuchen en niezen.
 • Tenminste 6 keer per (werk)dag handen wassen met water en zeep volgens de voorschriften. In ieder geval moeten de handen worden gewassen voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken, na het snuiten van de neus.
 • Geregeld reinigen (met water en zeep en daarna met desinfectiemiddel) van middelen/voorwerpen die door meerdere personen worden vastgepakt of aangeraakt.

 

Invoering mondkapjesplicht per 1 december 2020

Vanaf 1 december 2020 is het wettelijk verplicht dat de leerling en de professional tijdens het geven van rijles, toetsen, rijproeven en examens een mondkapje draagt. Ook in de publieke ruimtes is het dragen van een mondkapje verplicht. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana. Personen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, opzetten of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken zijn hiervan uitgezonderd. Kandidaten en personen die samen zijn met iemand die afhankelijk is van non-verbale visuele signalen, bijvoorbeeld iemand die afhankelijk is van liplezen hoeven geen mondkapje te dragen. Personen die zich beroepen op een van de uitzonderingen zullen de beperking of ziekte desgevraagd op enigerlei wijze aannemelijk moeten maken.

 

Avondklok

Tijdens de avondklok is het geven van rijlessen verboden. Het is wel toegestaan voor instructeurs om na de laatste les naar huis te rijden. In dat geval moet u zowel een ‘Eigen verklaring avondklok’ als een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ bij u hebben.

 

Maatregelen

Omdat het COVID19-virus besmettelijk is, moeten wij als rijschool maatregelen nemen die de veiligheid van de leerlingen, ons zelf en andere betrokkenen vooropstellen.

 

Personenauto

 • Tussen de lessen met twee verschillende leerlingen dient de instructeur het voertuig goed te reinigen en te ventileren door ramen/portieren tegenover elkaar te openen.
 • Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na elke leerling gedesinfecteerd met 70% isopropylalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 • Tijdens de rijles is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht voor zowel de leerling als de instructeur. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.
 • Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto;
 • Na de les de auto verlaten en buiten de auto aanvullende instructies geven, afspraken maken, etc.
 • Instructies en maatregelen ook in het lesvoertuig zichtbaar aangeven. Aanbevolen wordt om deze richtlijnen ook op de website van de onderneming te plaatsen en in de lesvoorwaarden overeenkomsten te vermelden. – Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd

 

Motorlessen

 • Bij het geven van motor- en bromfietslessen delen rijinstructeur en leerling geen krappe ruimte. Anders dan voorheen moeten leerlingen hun eigen helmen, handschoenen en kleding meenemen.
 • Communicatieset en bedieningsmiddelen van het lesvoertuig dienen voor en na elke rijles te worden door de instructeur gedesinfecteerd met 70% isopropylalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 • Gebruik van eigen oortjes door de leerling wordt aanbevolen.
 • Activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats.
 • Vermijd onderling contact en houd tenminste 1,5 m onderlinge afstand.
 • Bij het geven van uitleg en beantwoorden van vragen dient altijd een minimale afstand van 1,5 meter te worden aangehouden.
 • Bij het geven van instructie binnen de 1,5 meter en waarbij het voertuig van de leerling dient te worden aangeraakt, wordt aanbevolen om motor- of in ieder geval wegwerphandschoenen te dragen.
 • Instructies en maatregelen worden voorafgaand aan de les met de leerling nogmaals doorgenomen. Aanbevolen wordt om deze richtlijnen ook op de website van de onderneming te plaatsen en in de lesvoorwaarden overeenkomsten te vermelden.
 • Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

 

Maatregelen rijinstructeurs

 • De instructeur is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19.

Voorafgaand aan de lessen dienen aan de leerling de volgende 5 controlevragen te worden gesteld:

 1. Had je een van de volgende klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, neusverkoudheid, koorts van 38⁰C of meer, benauwdheidsklachten?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
 1. Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 2. Ben je in thuisisolatie omdat je: – direct contact hebt gehad met iemand met corona? – terug bent gekomen uit een COVID-19 risicogebied (code rood of oranje)?

Worden hier alle vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

 

Het is verplicht om aan elke leerling te vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en toe te stemmen in verwerking en overdracht van die gegevens voor dat doel.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • volledige naam
 • datum
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • toestemming

Deze gegevens moeten 10 dagen worden bewaard en worden daarna vernietigd.

Een keuze van de leerling om geen toestemming te verlenen, mag niet leiden tot het weigeren van de les.

 

 • Tussen de lessen met twee verschillende leerlingen dient de instructeur het voertuig goed te reinigen en te ventileren door ramen/portieren tegenover elkaar te openen.
 • Maak contactoppervlakken en aanraakpunten (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) in de lesauto voor en na elke leerling schoon met 70% isopropylalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 • Tijdens de rijles is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht voor zowel de leerling als de instructeur. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.
 • Schud geen handen.
 • Maak algemene ruimtes op reguliere wijze schoon.
 • Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
 • Hoest, kuch en nies in de elleboog en neem papieren zakdoekjes mee.
 • Neem afsluitbare afvalzakjes mee in het lesvoertuig en laat de leerling na afloop van de les deze meenemen en weggooien.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Informatie over werkwijze ivm COVID19 voor leerlingen worden ook digitaal gecommuniceerd bij bevestiging afspraak/reservering.
 • Informatie over werkwijze ivm COVID19 voor leerlingen worden zichtbaar gemaakt op de vestiging en in de lesvoertuigen.

 

Maatregelen leerlingen

 • Schud geen handen.
 • Draag een niet-medisch mondkapje in openbare ruimtes en in de lesvoertuigen.
 • Spreek de regels vooraf af met de rijinstructeur en lees de afspraken op de site.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden. Gebruik bij voorkeur papier handdoekjes voor het afdrogen van je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand tot de volgende leerling bij het in- en uitstappen.
 • Handel zaken zoveel mogelijk digitaal of telefonisch af.
 • Vermijd het openbaar vervoer.